Loading
loading..

Wat is AVG?

AVG staat voor “Algemene Verordening Gegevensbescherming”. Het is een privacy wet die op 25 mei 2018 van kracht wordt. De AVG heeft als doel mensen te beschermen tegen onrechtmatig en onwenselijk gebruik van hun persoonsgegevens. U kunt meer informatie over deze wetgeving vinden op de website autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wat is GDPR?

GDPR is exact hetzelfde als AVG. In Nederland heet de nieuwe privacy wet AVG, maar in Europa wordt het GDPR (General Data Protection Regulation) genoemd. De nieuwe wet treedt in heel Europa op 25 mei in werking.

Wat betekent deze wet voor mij als pasfotomaker?

Pasfoto’s zijn persoonsgegevens en vallen daarom onder de AVG. Volgens de AVG mag u de pasfoto’s die u maakt niet bewaren, tenzij u voldoet aan bepaalde strenge eisen. Welke dat zijn leest u op de website autoriteitpersoonsgegevens.nl en op de GDPR website ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection

Wat moet ik nu doen als ik geen pasfoto’s wil bewaren?

1. Controleer of het auto-archief is uitgeschakeld.
2. Verwijder eventuele oude archieven.
3. Verwijder eventuele andere pasfoto’s van klanten die u heeft opgeslagen op uw pasfotosysteem.
4. Gebruik geen email om digitale pasfoto’s te versturen. Email is niet veilig en de foto wordt daarbij ook nog bewaard in de “outbox”.


Hoe kan ik veilig digitale pasfoto’s maken en verkopen?

U kunt een digitale pasfoto opslaan op b.v. een SD kaartje en dat kaartje dan verkopen aan de klant. Deze mogelijkheid zit standaard in elk DPS pasfotosysteem. Daarnaast heeft DPS een nieuwe uitbreiding gemaakt om veilig digitale pasfoto's te maken. Deze uitbreiding heet IDstation.online en is beschikbaar als update. Wilt u gebruik maken van IDstation.online? Stuur dan een mail naar support@idstation.eu en dan nemen wij contact met u op. Wilt u meer informatie over IDstation.online? Ga dan naar IDstation.online